top of page

ДОГОВІР ОФЕРТИ

 

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

 

Цей Договір є угодою між ФОП Яремчук Богдан Вікторович (інтернет-сайт ngo.kosmostabir.org «https://www.ngo.kosmostabir.org/») (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-сайту ngo.kosmostabir.org, яка надалі іменується "Покупець" (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – сайт ngo.kosmostabir.org).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

 

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-сайт ngo.kosmostabir.org.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-сайту ngo.kosmostabir.org є факт натисканням на посилання "РЕЄСТРАЦІЯ" або «Сплатити».

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернет-сайту ngo.kosmostabir.org.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення

2.1. «Інтернет – сайт ngo.kosmostabir.org» - сайт Продавця («https://www.ngo.kosmostabir.org/»), створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.2. "Товар" - участь та доступ до контенту події.

2.3. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

 

3. Предмет договору

3.1. ФОП Яремчук Богдан Вікторович зобов'язується надіслати Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах Цього договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-сайті, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем придбання путівка в інтернет-сайті ngo.kosmostabir.org;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті ngo.kosmostabir.org;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на інтернет-сайті ngo.kosmostabir.org;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.

 

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн в інтернет-сайті ngo.kosmostabir.org або за допомогою телефонних засобів зв'язку за контактами, вказаними на інтернет-сайті.

 

5. Вартість і порядок оплати товару

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінкці інтернет-сайт Продавця - https://www.ngo.kosmostabir.org/

5.2. Ціна на Квиток може змінюватися в залежності від дати - чим ближче до старту події, тим дорожче може ставати ціна. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (квитка, послуг).

5.3. Покупець оплачує замовлення одразу (в розмірі 100% передплати) за допомогою переказу грошей на поточний рахунок Продавця через сервіс https://wayforpay.com/.

 

6. Доставка замовлення та порядок прийому товару Покупцем

6.1 Перед оплатою ви заповнюєте форму реєстрації, де залишаєте свої контакті.

6.2 Після оплати ви отримуєте підтвердження на email, а ваші дані потрапляють до Списку зареєстрованих. Оплата здійснюється через систему прийому платежів https://wayforpay.com/

6.3 Далі безпосередньо на вході до простору усі згідно Списку отримають печать на руку та змогу входити-виходити.

 

7. Повернення товару належної якості

7.1. Покупець має право повернути Квиток без пояснення причин.

7.2. При поверненні за тиждень до події повертається 90% вартості реєстрації.

при поверненні за 3 дні до події - 50% вартості реєстрації

7.3. Повернення у день події - не можливо.

 

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Покупець зобов'язаний:

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

б) самостійно оформити замовлення на сайті;

в) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Продавця на умовах цього договору;

8.2. Покупець має право вимагати від інтернет-сайту дотримання умов цього договору.

8.3. Інтернет - сайт зобов'язаний:

а) дотримувати умов цього договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком, розміщеним в інтернет-сайті, оформленим замовленням та умовами цього договору;

в) ФОП Яремчук Богдан не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

8.4. ФОП Яремчук Богдан має право:

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

9.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

9.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

9.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше п'яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

9.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

10. Інші умови

10.1. ФОП Яремчук Богдан залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «https://www.ngo.kosmostabir.org/»

10.2. Інтернет – сайт ngo.kosmostabir.org створений для організації дистанційного способу оплати реєстрації на культурно-освітніх подій.

10.3. ФОП Яремчук Богдан не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

10.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

10.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – сайті ngo.kosmostabir.org замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - сайту) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

10.6. Використання ресурсу Інтернет–сайту ngo.kosmostabir.org, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

10.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – сайту (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

10.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті «https://www.ngo.kosmostabir.org/» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту.Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

 

11. Термін дії цього договору

11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-сайті «https://www.ngo.kosmostabir.org/» і діє до виконання всіх умов договору.
 

bottom of page